Zamknij okno
JTI Kariera

W drodze do kariery
Zadbaj o swoją karierę już teraz

Proces rekrutacji

Rekrutacja w JTI Polska składa się z kilku etapów. Po przejściu pierwszego etapu składającego się z analizy i selekcji dokumentów aplikacyjnych, odbywa się rozmowa rekrutacyjna z pracownikiem Działu HR oraz kierownikiem określonego działu w zależności od stanowiska, na które odbywa się rekrutacja. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu poddawani są testom sprawdzającym kompetencje np. ze znajomości konkretnych programów, zdolności np. przez testy SHL oraz cechy osobowości. Sesje assesment center organizowane są w przypadku aplikacji na wybrane stanowiska. Finalna decyzja jest podejmowana w przypadku kandydatów, którzy przejdą pozytywnie wcześniejsze etapy rekrutacji oraz zostaną zaproszeni na rozmowę z dyrektorem działu.

Profil

O stanowiska w JTI mogą się jednak ubiegać tylko osoby ambitne, zmotywowane oraz nastawione na ciągły rozwój. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji nasza firma monitoruje postępy zarówno w sposób nieformalny, poprzez rozmowy z bezpośrednimi przełożonymi, jak i poprzez roczną ocenę wyników. Pomaga to wyznaczać wspólne cele, pokazywać drogę do ich realizacji i w konsekwencji osiągać zaplanowane wyniki. Na stanowiska wymagające specjalistycznej wiedzy rekrutujemy kandydatów z zewnątrz. Należy pamiętać, że dla JTI Polska równie ważne jak kwalifikacje jest odpowiednie nastawienie kandydatów. Poszukujemy specjalistów logicznie myślących, oddających się z pasją powierzonym zadaniom i potrafiących pracować w grupie. Zatrudniamy wiele utalentowanych osób, dla których praca zespołowa jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. 

Rekrutacje wewnętrzne

Domeną JTI Polska są rekrutacje wewnętrzne, czyli poszukiwanie kandydatów na stanowiska wśród obecnych pracowników. Z tego względu tzw. awanse poziome i możliwość rozwoju oraz zbierania doświadczenia w różnych działach są niewątpliwym atutem naszej firmy. Dużą korzyścią takiej strategii jest bardzo dobra znajomość kandydatów. Jednocześnie aby firmie nie groziła stagnacja oraz skostniałe struktury ważne jest inwestowanie w rozwój naszych dotychczasowych pracowników oraz w dopływ nowych specjalistów.

Wprowadzenie do pracy

Wprowadzenie do JTI Polska odbywa się kilkuetapowo. Początek to szkolenie, które dostarcza podstawowych informacji na temat firmy, jej wartości, zasad, stosowanych narzędzi, specyficznych pojęć używanych w organizacji oraz sprzedawanych marek. Końcowym etapem jest wdrożenie na nowe stanowisko. Podczas całego procesu adaptacji nowa osoba może liczyć na opiekę doświadczonych kolegów i koleżanek, którzy dbają o wdrożenie także w mniej formalną stronę życia firmy. Pozostali pracownicy są informowani o nowych osobach w organizacji za pomocą e-maili przesyłanych w ramach komunikacji wewnętrznej.

 


JTI Kariera