Zamknij okno
JTI Kariera

Zobacz, kim jesteśmy
Dowiedz się więcej o JTI

CSR

JTI angażuje się filantropijnie we wszystkich krajach, w których prowadzi swoją działalność, gdyż działania z zakresu CSR mają swoje źródło w globalnej strategii firmy.

Programy JTI Polska koncentrują się na aktywizacji osób bezrobotnych oraz propagowaniu kultury i dziedzictwa Japonii .

Fundacja JTI (www.jtifoundation.org) jest podmiotem niezależnym, lecz finansowo wspieranym przez Grupę JTI. Pomaga ona w ograniczaniu negatywnego wpływu katastrof naturalnych na ludzi, poprzez współpracę z organizacjami wyspecjalizowanymi w zwalczaniu skutków katastrof naturalnych i zmniejszaniu ryzyka ich wystąpienia.

Nasza świadomość

Nasza firma zachowuje się odpowiedzialnie także w swojej podstawowej działalności biznesowej. Rozumiemy, że nasze produkty powodują kontrowersje, dlatego nie zachęcamy ludzi do palenia i aktywnie sprzeciwiamy się paleniu wśród nieletnich. Popieramy zrozumienie między palaczami a osobami niepalącymi, z uwzględnieniem przepisów, norm i kultur na całym świecie. Naszym celem jest zapewnienie naszym pracownikom bezpiecznych miejsc pracy i prowadzenie biznesu w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.  Aktywnie walczymy również z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi. Z tego względu w 2007 r. JTI podpisało historyczne 15-letnie porozumienie z UE w celu pomocy w zwalczaniu nielegalnego handlu.

Wspieramy inicjatywy

JTI Polska podejmuje działania z zakresu CSR na trzech polach. Pierwszym jest pomoc osobom starszym, którymi opiekują się np. sąsiedzi lub wyznaczeni opiekunowie. Działania w ramach pomocy sąsiedzkiej organizowane są od 2008 r. Drugi obszar to aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych np. poprzez organizowanie kursów obsługi komputera. Od 2008 r. nasza firma przeprowadza takie kursy dla dorosłych mieszkańców powiatu poddębickiego. JTI również corocznie finansuje różnorodne inicjatywy lokalne i wspiera promocję regionu. Trzecim polem, którym zajmuje się JTI w zakresie działań CSR-owych jest propagowanie w Polsce kultury japońskiej, co ma bezpośredni związek z pochodzeniem spółki. Firma jest partnerem Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Wielokulturowa inspiracja

W JTI dążymy do stworzenia środowiska pracy, które łączy w sobie bezkompromisowość w zakresie etyki i doskonałość w zakresie wykonywanej pracy. Podejmujemy starania zmierzające do zapewnienia naszym pracownikom możliwości realizacji celów i rozwoju  zawodowego.

Jedną z tajemnic sukcesu spółki jest międzynarodowa renoma. Cenimy różnorodność kulturową i zawodową naszych pracowników, a w naszej firmie panuje wielokulturowa atmosfera. Mamy swoje korzenie w wielu krajach - Japonii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Austrii i nie tylko. Jesteśmy dumni z tego, że czerpiemy siłę z różnorodności naszego dziedzictwa i kultur reprezentowanych przez naszych pracowników. Uważamy, że różnorodność umożliwia wzajemną wymianę doświadczeń i jest źródłem prawdziwej inspiracji do ciągłego doskonalenia, rozwoju i postępu.

 
 


JTI Kariera